Vallentuna Buss

Vallentuna

Vallentuna är en geografiskt stor kommun i norra Stockholm. Kommunen har en rik kulturbygd och är den kommun som har flest runstenar. Många utflyktsmål ligger på platser där vikingar har lämnat sitt avtryck i historien. I Vallentuna finns det också olika naturreservat som är rikt på växt- och djurliv, till exempel Angarnssjöängen och Tärnanområdet.

Från Roslagsbanans ändhållplats i Kårsta arrangerar Vallentuna Buss kultur- och matupplevelser med guide om så önskas.